interiér rodinného domu I devín

Návrh interiéru RD v Devíne. Jednoduchá farebnosť, dominantné schodisko a lamelky 🙂

P21 1NP P22 2NP

1 KUCH

2 KUCH

3 KUCH

4 KUCH

5 KUCH

6 OBYV

7 OBYV

8 OBYV

9 OBYV

P10 CHODBA

P11 CHODBA

P12 2NP CHODBA

P13 2NP CHODBA

P14 2NP CHODBA

P15 2NP SPALNA

P16 2NP SPALNA

P17 2NP SPALNA

P18 2NP KUP

P19 2NP KUP

P20 2NP KUP