ideový návrh školiaceho centra I galvaniho I bratislava

Školiace centrum pre stredné odborné školy sme navrhovali do budovy s dielňami a skladmi, ktorej svetlá výška je 8m. Pekná konštrukcia oceľových nosníkov a veľké svetlíky síce nemohla ostať priznaná všade, ale aspoň v chodbách sme ju priznali. Ide o vstavok, farebne riešený tak, aby sa v ňom študenti cítili skôr hravo, nie ako škole. Podlahy aj steny sú epoxidové z STO.

01

02

03

04

\nsa310publicKNBD 2014ŠKOLIACE CENTRUM GALVANIHODWG6.10.2 \nsa310publicKNBD 2014ŠKOLIACE CENTRUM GALVANIHODWG6.10.2